Beter training-en-coaching

Beter training-en-coaching

Beter training-en-coaching

Bureauvanzijl.nl

Bureauvanzijl.nl

Dalton Den Haag

Dalton Den Haag

Dalton Voorburg

De Vrije Ruimte Den Haag

Duinrell Wassenaar

Focus Beroepsacademie

Futura College

Haags Montessorilyceum

Haags Onderwijs Practicum

Haagse Hogeschool afdeling sport en bewegen

Haagse Hogeschool afdeling sport en bewegen

Handbalvereniging Hellas

Hartenlustschool Bloemendaal

Hogeschool Leiden

ITTA Universiteit van Amsterdam

Inspirezzo

Johan Cruijff Institute

Johan Cruijff Institute

Jonge Wereld Den Haag

Kind Centraal Den Haag en Rijswijk

Landstede Salland

Leerwerk

Leerwerk

Leraren met Lef

Lyceum Ypenburg

MBO4Leisuresports

Ministerie van (vh) VROM

Ministerie van I & M

Ministerie van I & M

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van OCW

Ministerie van SZW

Ontdekkingsreis Doorn

PBLQ

Rehab Academy

Rijswijks Lyceum

Rode Loper Den Haag

Ruud de Moorcentrum

Scholengroep Zuid-West Den Haag

Schoter Scholen Gemeenschap

SCO Leiden

Stedelijk Lyceum Enschede

Trigital Amsterdam

Turnvereniging Die Haghe

VIS

VO-Raad

Wellant Collegetraining transparant management (FSPOW)

training time-management (SG Jan Arentsz Alkmaar)

training situationeel leidinggeven (FSPOW)

peercoaching (Haags Montessori Lyceum)

individuele coaching (Haags Montessori Lyceum)

training leerlingmentoren

begeleiding onbevoegde docenten

training leerlingmentoren

supervisie leerkrachten

training klantvriendelijkheid

begeleiding traject Onderwijs Anders

individuele coaching

peercoaching

workshop klassenmanagement (Prinses Ireneschool)

training coachingsvaardigheden

begeleiding afstudeergesprekken

teamcoaching

teamtraining activerend werken met individuele coaching

individuele coaching

individuele coaching

training experts in de klas (Stedelijk Lyceum Enschede)

indiviuele coaching bij Master in Coaching

docent Master in Coaching

ouderavond opvoeden met humor

intakeprocedure Leonardo scholen

trajectbegeleider invoering Passend Onderwijs

studiedag in gesprek over onderwijs (Albeda College)

peercoaching (Albeda College)

programmacommissie manifestatie Leraren met Lef

sectie-ontwikkeling

coaching

ontwerp en uitvoering masterclass kennis voor beleid

ontwerp en uitvoering masterclass beleid voor onderzoekers

ontwerp en uitvoering leergang van kennis naar kabinetsbeleid

ontwerp en uitvoering workshop kennis voor beleid

ontwerp en uitvoering masterclass kennis voor beleid

masterclass Kennis voor Beleid

teamcoaching

ontwerp en uitvoering 'De triomf  van Ede'

begeleiding themagesprek 'Revalideren is leren'

begeleiding onbevoegde docenten

begeleiding onbevoegde docenten

ontwerp training train-de-trainer

training gesprekstechnieken

individuele coaching

lid visitatiecommissie

peercoaching

schoolproject video in de klas voor PO, VO en MBO (Kennisnet)

individuele begeleidingstrajecten

training provocatief coachen

programmacommissie studiedagen medewerkers kwaliteitszorg

peercoaching thema differentiatieopdrachtgevers

Mauritskade 3

2514 HC Den Haag

06 24 66 3000

karen@dejuf.nu

KvK 27262599